Abdominek

22 czerwca 2024

Spotkanie OWPTP (Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego)

07-08 czerwca 2024

Dialogi Pediatryczne

18 maja 2024

Światowy Dzień NZJ. Piknik rodzinny.

Z okazji Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita (World IBD Day)

5 maja 2024

Premiera spektaklu „Mikroświaty”.

5 maja 2024 godz. 11:00 Premiera spektaklu „Mikroświaty” na Scenie Antygrawitacji.  ul. Jodłowa 25, 71-114, Szczecin

19 kwietnia 2024

Pediatria XXI wieku – aktualne wyzwania

Program naukowy konferencji będzie składał się z kilku sesji, podczas których zostaną przedstawione wykłady z zakresu m. in. gastroenterologii i żywienia, endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolicznych, hematoonkologii, nefrologii, reumatologii i neurologii.

13 kwietnia 2024

Gastroenterologia w pigułce

Zapraszamy na  I SYMPOZJUM “GASTROENTEROLOGIA W PIGUŁCE, CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED EGZAMINEM?” Dla pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej, organizowane przez Medical Network Sp. z. o. o.

5-6 kwietnia 2024

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej

Konferencja organizowana jest przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJCM przy współudziale sekcji endoskopowej i motorycznej PTGHiŻD.

9 marca 2024

Mikrobiota jest kobietą – 2 edycja

Konferencja poświęcona zdrowiu kobiet widzianym przez pryzmat mikrobioty jelitowej. Wydarzenie kierowane jest do osób zawodowo związanych z szeroko pojętym zdrowiem.

22 czerwca 2024

Spotkanie OWPTP (Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego)

07-08 czerwca 2024

Dialogi Pediatryczne

18 maja 2024

Światowy Dzień NZJ. Piknik rodzinny.

Z okazji Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita (World IBD Day)

5 maja 2024

Premiera spektaklu „Mikroświaty”.

5 maja 2024 godz. 11:00 Premiera spektaklu „Mikroświaty” na Scenie Antygrawitacji. ul. Jodłowa 25, 71-114, Szczecin

19 kwietnia 2024

Pediatria XXI wieku – aktualne wyzwania

Program naukowy konferencji będzie składał się z kilku sesji, podczas których zostaną przedstawione wykłady z zakresu m. in. gastroenterologii i żywienia, endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolicznych, hematoonkologii, nefrologii, reumatologii i neurologii.

13 kwietnia 2024

Gastroenterologia w pigułce

Zapraszamy na I SYMPOZJUM „GASTROENTEROLOGIA W PIGUŁCE. CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED EGZAMINEM?” DLA PEDIATRÓW I LEKARZY MEDYCYNY RODZINNEJ, organizowane przez Medical Network Sp. z o.o.

5-6 kwietnia 2024

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej

Konferencja organizowana jest przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJCM przy współudziale sekcji endoskopowej i motorycznej PTGHiŻD.

9 marca 2024

Mikrobiota jest kobietą – 2 edycja

Konferencja poświęcona zdrowiu kobiet widzianym przez pryzmat mikrobioty jelitowej. Wydarzenie kierowane jest do osób zawodowo związanych z szeroko pojętym zdrowiem.