Abdominek

Kontakt

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Przewlekłych

Chorób Przewodu Pokarmowego ABDOMINEK

93-338 Łódź,

ul. Rzgowska 281/289

Rzeczniczka Towarzystwa

mgr dietetyki klinicznej

Marta Czmielnik

Mail: kontakt@abdominek.pl

Nr telefonu: 882 122 089

REGON 100865375

NIP 7292676592

KRS 0000352168

Nr konta: PKO BP S.A. VI ODDZIAŁ W ŁODZI

84102034080000490202557288

REGON 100865375

NIP 7292676592

KRS 0000352168

Nr konta: PKO BP S.A. VI ODDZIAŁ W ŁODZI

84102034080000490202557288

Rzeczniczka Towarzystwa

mgr dietetyki klinicznej

Marta Czmielnik

Mail: kontakt@abdominek.pl

Nr telefonu: 882 122 089

Mail: kontakt@abdominek.pl

  Nr telefonu: 882 122 089