Abdominek

Przyjaciele abdominka

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Czkwianianc

Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych, m.in rozdziału pt:.”Ostre zapalenie trzustki” w pierwszym podręczniku do specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej wydanym w 2016 roku, a także współautorka “Praktycznego poradnika dla rodziców dziecka z
zaparciem.”

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Czkwianianc

Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Prezes Polskiego Towarzystwa
Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego i członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych, m.in rozdziału pt:.”Ostre zapalenie trzustki” w pierwszym podręczniku do specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej wydanym w 2016 roku, a także współautorka “Praktycznego poradnika dla rodziców dziecka z
zaparciem.”

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej zdobywała kolejno w II Klinice Pediatrii i Alergologii oraz Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii ICZMP w Łodzi, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta podejmując działalność kliniczną, jak również naukową. Jest autorką publikacji z zakresu pediatrii, gastroenterologii i alergologii. Czynnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach medycznych w kraju i za granicą.

Aktualnie prowadzi badania mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy dotyczącej etiopatogenezy nadwagi i otyłości u dzieci, jak również poszukiwania wczesnych markerów skuteczności terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit.

dr

Anna Socha-Banasiak

dr

Anna Socha-Banasiak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Doświadczenie zawodowe w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej zdobywała kolejno w II Klinice Pediatrii i Alergologii oraz Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii ICZMP w Łodzi, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta podejmując działalność
kliniczną, jak również naukową. Jest autorką publikacji z zakresu pediatrii, gastroenterologii i alergologii. Czynnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach medycznych w kraju i za granicą.

Aktualnie prowadzi badania mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy dotyczącej etiopatogenezy nadwagi i otyłości u dzieci, jak również poszukiwania wczesnych markerów skuteczności terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit.

dr

Michał Kolejwa

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał specjalizację z pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał i i ciągle poszerza pracując w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz zjazdach naukowych.

dr

Michał Kolejwa

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał specjalizację z pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał i i ciągle poszerza pracując w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz zjazdach naukowych.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ekspert probiotykoterapii, neuropsychofarmakolog, i wykładowca. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki mikrobioty i zdrowia mózgu. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy z tych dziedzin na blogu www.nastaya.pl oraz kanale YouTube Zapytaj Farmaceutę. Autorka licznych artykułów popularyzujących wiedzę o mikrobiocie jelitowej i probiotykoterapii. W jej wykładach skierowanych do farmaceutów, lekarzy i dietetyków wzięło udział kilka tysięcy osób.

dr n. farm.

Natasza Staniak

dr n. farm.

Natasza Staniak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ekspert probiotykoterapii, neuropsychofarmakolog, i wykładowca. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki mikrobioty i zdrowia mózgu. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy z tych dziedzin na blogu www.nastaya.pl oraz kanale YouTube Zapytaj Farmaceutę. Autorka licznych artykułów popularyzujących wiedzę o mikrobiocie jelitowej i probiotykoterapii. W jej wykładach skierowanych do farmaceutów, lekarzy i dietetyków wzięło udział kilka tysięcy osób.

prof.

Ewa Stachowska

Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Nauczyciel akademicki, badacz i szkoleniowiec. Jest współautorką ponad 270 publikacji naukowych, które ukazały się w uznanych czasopismach naukowych, poświęconych głównie tematyce żywienia.

Redaktorka podręcznika „Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej (PZWL 2021)” i współautorka innych podręczników naukowych „Żywienie w chorobach serca (PZWL 2022)”, „Dietetyka sportowa (PZWL 2019)”.

prof.

Ewa Stachowska

Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Nauczyciel akademicki, badacz i szkoleniowiec. Jest współautorką ponad 270 publikacji naukowych, które ukazały się w uznanych czasopismach naukowych, poświęconych głównie tematyce żywienia.

Redaktorka podręcznika „Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej (PZWL 2021)” i współautorka innych podręczników naukowych „Żywienie w chorobach serca (PZWL 2022)”, „Dietetyka sportowa (PZWL 2019)”.

Specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii SPSK 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Blackburn Royal Infirmary Hospital (Wielka Brytania), University of Pennsylvania (USA) i University of New South Wales (Australia). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-e), American Gastroenterological Association (AGA), American College of Gastroenterology (Fellow, FACG), Royal College of Physicians (Fellow, FRCPE), European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), European Neurogastroenterology and Motility Society (ENMS), American Association for the Advancement of Science (AAAS), World Gastroenterology Organisation (WGO), European Society for the Study of Celiac Disease (ESSCD), European Colonoscopy Quality Investigation (ECQI), European Microscopic Colitis Group (EMCG). Członek Honorowy Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W Polsce reprezentuje Europejskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (ELMO), Europejski Rejestr Helicobacter Pylori (EU-HpReg) oraz Sekcję Mikroskopowego Zapalenia Jelita Grubego PTG-e. W codziennej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, w oparciu o badania endoskopowe przewodu pokarmowego, wraz z wykorzystaniem kapsułki endoskopowej, badań analizujących mikrobiom jelitowy z możliwością modulacji mikrobioty jelitowej za pomocą prebiotyków, probiotyków, antybiotyków, neuromodulatorów, diety oraz zabiegów transplantacji mikrobioty jelitowej.

Prof. dr hab. n. med.

Wojciech Marlicz

Prof. dr hab. n. med.

Wojciech Marlicz

Specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii SPSK 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Blackburn Royal Infirmary Hospital (Wielka Brytania), University of Pennsylvania (USA) i University of New South Wales (Australia). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-e), American Gastroenterological Association (AGA), American College of Gastroenterology (Fellow, FACG), Royal College of Physicians (Fellow, FRCPE), European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), European Neurogastroenterology and Motility Society (ENMS), American Association for the Advancement of Science (AAAS), World Gastroenterology Organisation (WGO), European Society for the Study of Celiac Disease (ESSCD), European Colonoscopy Quality Investigation (ECQI), European Microscopic Colitis Group (EMCG). Członek Honorowy Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W Polsce reprezentuje Europejskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (ELMO), Europejski Rejestr Helicobacter Pylori (EU-HpReg) oraz Sekcję Mikroskopowego Zapalenia Jelita Grubego PTG-e. W codziennej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, w oparciu o badania endoskopowe przewodu pokarmowego, wraz z wykorzystaniem kapsułki endoskopowej, badań analizujących mikrobiom jelitowy z możliwością modulacji mikrobioty jelitowej za pomocą prebiotyków, probiotyków, antybiotyków, neuromodulatorów, diety oraz zabiegów transplantacji mikrobioty jelitowej.

Lek. med.

Anna Korlatowicz-Bilar

Pediatra, gastroenterolog, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii odbyła w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie. Dyplom specjalisty pediatry uzyskała w 2007 r. Od 2007 roku związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie. Umiejętności w zakresie gastroenterologii w latach 2011-2013 zdobywała w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Posiada specjalizację z gastroenterologii, a także dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. W 2011 roku ukończyła szkolenie Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w warunkach domowych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. W 2016 roku odbyła kurs, prowadzony przez Sandhill Scientific w Denver, w zakresie badań czynnościowych przewodu pokarmowego (pH-metria, pH-imedancja, manometria przełyku i anorektalna wysokiej rozdzielczości). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W codziennej pracy zajmuje się dzieckiem zdrowym, od urodzenia do 18. roku życia, chorobami wieku dziecięcego oraz chorobami przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, alergią pokarmową, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia.

Lek. med.

Anna Korlatowicz-Bilar

Pediatra, gastroenterolog, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii odbyła w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie. Dyplom specjalisty pediatry uzyskała w 2007 r. Od 2007 roku związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie. Umiejętności w zakresie gastroenterologii w latach 2011-2013 zdobywała w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Posiada specjalizację z gastroenterologii, a także dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. W 2011 roku ukończyła szkolenie Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w warunkach domowych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. W 2016 roku odbyła kurs, prowadzony przez Sandhill Scientific w Denver, w zakresie badań czynnościowych przewodu pokarmowego (pH-metria, pH-imedancja, manometria przełyku i anorektalna wysokiej rozdzielczości). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W codziennej pracy zajmuje się dzieckiem zdrowym, od urodzenia do 18. roku życia, chorobami wieku dziecięcego oraz chorobami przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, alergią pokarmową, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia.

Specjalista pediatra, gastroenterolog, gastroenterolog dziecięcy. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu: chorób trzustki u dzieci, w tym chorób genetycznie uwarunkowanych, zaparcia stolca, refluksu żołądkowo-przełykowego, bólów brzucha u dzieci, nietolerancji laktozy, przerostu bakteryjnego. Przyjmuje dzieci od noworodka do 18 roku życia oraz młodych dorosłych do 30 roku życia. Członek towarzystw naukowych takich jak: -Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- od 2004r. (aktualny przewodniczący Sekcji Trzustkowej), -European Pancreatic Club- od 2004r. (aktualny członek zarządu) -Polskie Towarzystwo Pediatryczne- od 2005r., -International Association of Pancreatology- od 2006r., -Polski Klub Trzustkowy- od 2006r. (aktualny członek Komisji Rewizyjnej). Autor wielu artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. DOŚWIADCZENIE: -od 2000 – 2002 – Dziecięcy Szpital Zakaźny ul. Sienna, Warszawa -od 2001 roku – Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Staże zagraniczne: Portugalia, Porto, Hospital San João; Turcja, Ankara, Department of Gastroenterology, Haggettepe University

Prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Oracz

Prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Oracz

Specjalista pediatra, gastroenterolog, gastroenterolog dziecięcy. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu: chorób trzustki u dzieci, w tym chorób genetycznie uwarunkowanych, zaparcia stolca, refluksu żołądkowo-przełykowego, bólów brzucha u dzieci, nietolerancji laktozy, przerostu bakteryjnego. Przyjmuje dzieci od noworodka do 18 roku życia oraz młodych dorosłych do 30 roku życia. Członek towarzystw naukowych takich jak: -Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- od 2004r. (aktualny przewodniczący Sekcji Trzustkowej), -European Pancreatic Club- od 2004r. (aktualny członek zarządu) -Polskie Towarzystwo Pediatryczne- od 2005r., -International Association of Pancreatology- od 2006r., -Polski Klub Trzustkowy- od 2006r. (aktualny członek Komisji Rewizyjnej). Autor wielu artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. DOŚWIADCZENIE: -od 2000 – 2002 – Dziecięcy Szpital Zakaźny ul. Sienna, Warszawa -od 2001 roku – Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Staże zagraniczne: Portugalia, Porto, Hospital San João; Turcja, Ankara, Department of Gastroenterology, Haggettepe University

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Karolina Skonieczna-Żydecka

Zakład Badań Biochemicznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Specjalistka Mikrobiologii Żywności i Biotechnologii Przemysłowej, nauczycielka akademicka i badaczka. Kierownik Zakładu Badań Biochemicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. Zainteresowania naukowe i kliniczne to m.in.: zaburzenia kompozycji mikrobioty jelitowej i wpływ tych zmian na funkcjonowanie neuropsychiatryczne oraz inne manifestacje kliniczne, biologiczne uwarunkowania przepuszczalności jelitowej, a także farmakomikrobiomika. Lider polskiego projektu The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times oceniającego wpływ infekcji koronawirusem SARS CoV-2 na zdrowie psychiczne i fizyczne. Kierownik PUM w grancie Unii Europejskiej pn. IMMIDIATE (Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface); zespół badający wpływ suplementacji pasteryzowaną Akkermansia muciniphila MucT na objawy somatyczne i psychiczne stresu u czynnych pracowników ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Karolina Skonieczna-Żydecka

Zakład Badań Biochemicznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Specjalistka Mikrobiologii Żywności i Biotechnologii Przemysłowej, nauczycielka akademicka i badaczka. Kierownik Zakładu Badań Biochemicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. Zainteresowania naukowe i kliniczne to m.in.: zaburzenia kompozycji mikrobioty jelitowej i wpływ tych zmian na funkcjonowanie neuropsychiatryczne oraz inne manifestacje kliniczne, biologiczne uwarunkowania przepuszczalności jelitowej, a także farmakomikrobiomika. Lider polskiego projektu The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times oceniającego wpływ infekcji koronawirusem SARS CoV-2 na zdrowie psychiczne i fizyczne. Kierownik PUM w grancie Unii Europejskiej pn. IMMIDIATE (Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface); zespół badający wpływ suplementacji pasteryzowaną Akkermansia muciniphila MucT na objawy somatyczne i psychiczne stresu u czynnych pracowników ochrony zdrowia.