Abdominek

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Wielicka 265, 30-663 Kraków

Konferencja organizowana jest przez Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJCM przy współudziale sekcji endoskopowej i motorycznej PTGHiŻD.

Po krótkiej przerwie spowodowanej wynikającymi z pandemii ograniczeniami, chcemy powrócić do tradycji krakowskich spotkań, które zawsze były okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji aktualnych problemów z zakresu pediatrii, gastrologii i endoskopii pediatrycznej. 

W tym roku w pierwszym dniu odbędzie się praktyczna część warsztatowa, podczas której pracując w małych grupach pod opieką znakomitych Ekspertów w danej dziedzinie będzie można zapoznać się z wybranymi technikami endoskopowymi, ultrasonografią endoskopową oraz manometrią wysokiej rozdzielczości. 

W drugim dniu będzie miała miejsce transmisję zabiegów endoskopowych w wykonaniu niekwestionowanych Ekspertów, a także wykłady przygotowane przez przedstawicieli z wiodących ośrodków gastrologii dziecięcej w Polsce. Poruszone zostaną między innymi zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia achalazji, eozynofilowego zapalenia przełyku, wskazania do zakładania i żywienia przez PEG oraz wskazań do wykonywania endoskopii w trybie dyżurowym, a także w diagnostyce i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.