Abdominek

   Więcej informacji

5 maja 2024 godz. 11:00

Premiera spektaklu

„Mikroświaty”

na Scenie Antygrawitacji

ul. Jodłowa 25, 71-114 Szczecin